जनहित न्युज महाराष्ट्र .संचालक

एक व्यक्ती ऑटोरिक्षामध्ये बसून एका ठिकाणी चालला होता. ऑटो ड्रायव्हर आरामात ऑटो चालवत होतो. तेवढ्यात एक कार अचानक पार्किंगमधून निघून रोडवर आली. ऑटो ड्रायव्हरने जोराचे ब्रेक लावले आणि कार-ऑटोचा अपघात होता-होता राहिला. कारचालकाची चूक असूनही तो रागामध्ये ऑटो ड्रायव्हरला घालून-पाडून बोलू लागला

ऑटो ड्रायव्हर कारचालकावर क्रोधीत झाला नाही आणि त्यालाच सॉरी म्हणून पुढे निघून गेला. ऑटोमध्ये बसलेल्या व्यक्तीला कार चालकाचे वर्तन पाहून खूप राग आला होता आणि त्याने ऑटो ड्रायव्हरला विचारले- तू त्या कार चालकाला काहीही न बोलता तसेच कसे काय जाऊ दिले? त्याची चूक असूनही तो तुला किती वाईट बोलून गेला. आपले नशीब चांगले म्हणून आपण वाचलो अन्यथा आता दवाखान्यात असतो


ऑटोवाला म्हणाला, साहेब अनेक लोक गार्बेज ट्रक( कचऱ्याचा ट्रक) प्रमाणे असतात. हे लोक खूप कचरा आपल्या डोक्यात घेऊन फिरत असतात. ज्या गोष्टींची आयुष्यात काहीच गरज नाही त्या गोष्टी मेहनत करून जोडत राहतात उदा. क्रोध, घृणा, चिंता, निराशा इ

अशा लोकांच्या डोक्यात कचरा जास्त असतो आणि हे आपले ओझे कमी करण्यासाठी इतरांवर हा कचरा फेकण्याचा शोधात राहतात. यामुळे मी अशा लोकांपासून दूर राहतो आणि दुरूनच स्मितहास्य करून त्यांना वाटी लावतो. कारण अशा लोकांनी फेकलेल्या कचऱ्याचा मी स्वीकार केला तर मीसुद्धा कचऱ्याचा एक ट्रक बनेल आणि स्वतःसोबतच जवळपास असलेल्या लोकांवरही कचरा फेकत राहील

मला असे वाटते की, आयुष्य खूप सुंदर आहे. यामुळे जे आपल्याशी चांगले वागतात त्यांना धन्यवाद म्हणा आणि जे लोक वाईट वागतात त्यांना मोठ्या मनाने माफ करा. आपण हे नेहमी लक्षात ठेवावे की, सर्व मानसिक रुग्ण फक्त हॉस्पिटलमध्ये नसतात तर काही आपल्या जवळपासही फिरत राहतात


👉🏼शेतामध्ये बी पेरले नाही तर निसर्ग ती जमीन गवत (घासफूस)ने भरून टाकतो. याचप्रमाणे आपण डोक्यामध्ये सकारात्मक विचार भरले नाही तर नकारात्मक विचार आपली जागा बनवतात. दुसरा नियम असा आहे की, ज्याच्याकडे जे आहे तो तेच वाटत राहतो. सुखी सुख, दुःखी दुःख, ज्ञानी ज्ञान, भ्रमित भ्रम आणि भयभीत भय वाटत राहतो

Read More

कुणाच्या सांगण्यावरुन आपल्या
मनात एखाद्या व्यक्तीबाबत
चांगले वा वाईट मत बनवण्यापेक्षा,
आपण स्वतः चार पावले चालुन
समोरासमोर त्या व्यक्तीशी संवाद
साधुन मगच खात्री करा.
99 टक्के सांगणारा उघडा पडल्याशिवाय राहणार नाही.आपल्याला कोण काय माहिती सांगतो,त्याचा हेतू काय आहे,यावरून त्याचा कावा ओळखता येऊ शकतो
आपल्यात फाटाफूट करून तो आपली पोळी शेकून घेण्याचा प्रयत्न करत असतो,आपल्यात फूट पाडून त्याचा फायदा असल्याशिवाय तो कशाला आपल्या विषयी एखाद्याच्या मनात विष पेरेल?
जगातील अनेक संबंध असेच स्वार्थी लोकांनी आपल्या स्वार्थापायी तोडले आहेत.
जरा आजूबाजूला पाहिले की असे लोक खूप दिसतील.
आणि माणसाला चांगल्या गोष्टींपेक्षा वाईट गोष्टीवर लवकर विश्वास बसतो.याचाच फायदा फाटाफूट करणारे लोक घेत असतात.
म्हणून फाटाफूट करणाऱ्या लोकांपासून वेळीच सावध व्हा.आणि आपले संबंध टिकवा.
संबंध तुटल्यानंतर सत्य कळले तर त्याचा काही फायदा होत नाही.तुटलेली मने जुळायला खूप वेळ लागतो .मने जुळली तरी ती दुरावा ठेवूनच असतात.हे सत्य आहे.
तेंव्हा वेळीच सावध होऊन आपले संबंध टिकवा.

Read More

राजा भोज मोठा दानशुर होता.
त्याची एक सवयहोती की जेव्हा तो दान देण्यासाठी हात समोकरी तेव्हा तो आपली नजर खाली झुकवून घेत
ही बाब सर्वांनाच खटकतअसे
असा कसा हा दानशूर राजा जो दानही देतो आणि ते देतांना त्याला लाजही वाटते
जेव्हा राजा भोजची ही किर्ती संतश्रेष्ठ तुलसीदासांच्या कानी पडली
तेव्हा त्यांनी खालील चार ओळी लिहून त्या राजाला पाठवल्या
ऐसी देनी देन जु
कित सीखे हो सेन।
ज्यों ज्यों कर ऊँचौ करौ
त्यों त्यों नीचे नैन।।
म्हणजे हे राजन आपण हे असलं दान देणं कुठून शिकलात?
जसजसे आपले हात दान देण्यासाठी वर येऊ लागतात तसतशी आपली नजर खाली खाली कां झुकू लागते?
राजा ने जे उत्तर तुलसीदासांना लिहून पाठवलं ते मोठं सुंदर होतं. ज्यांनी ज्यांनी राजाचं हे उत्तर वाचलं ते ते सर्व तर राजाच्या प्रेमातच पडले.
राजाने उत्तरात लिहिलं -
देनहार कोई और है
भेजत जो दिन रैन।
लोग भरम हम पर करैं
तासौं नीचे नैन।।
म्हणजे, देणारा तर तो कोणी दुसराच आहे. तो ईश्वर, तो परमात्मा तोच रात्रंदिवस लोकांना दानधर्म करीत असतो. परंतु लोकांना मात्र वाटत असतं की दानधर्म मी, त्यांचा राजाच करतोय. आणि या विचारानं मला माझीच लाज वाटत असते आणि माझे डोळे आपोआप लवतात.
तोच करतो आणि तोच करवून घेतो तू फक्त निमित्त आहेस, कशाला अभिमान बाळगतोस?

-Hari Alhat

Read More