ચાલ ને આ ચાંદની રાતમા ક્યાંક.....
હાથમાં હાથ રાખી ક્યાંક.....
દુનિયાથી દુર ક્યાંક......
જ્યાં કોઈ ન જાણે ક્યાંય....
હું ને તું બીજું કોઈ ન હોય ત્યાંય....
"virsha"

Read More

ના‌ તું મારા પક્ષમા.........
ના હું તારા પક્ષમા......
આજ થી તુ અને હું બસ આપણા પક્ષમા......"virsha"
#પક્ષ

आज मुझे एहसास हुआ कि मुझे भी इश्क हो गया है उनसे
चोट अनको लगी है लेकिन दर्द मुझे भी हो रहा है

મેરે દિલ લિવર જીગર હો તુમ,
વક્ત બેવક્ત આયે ફીવર હો તુમ,
અબ તો મેરી લાઈફ મે ફોર એવર હો તુમ.

ન જાને કબ યે હો ગયા
મેરે અપને મુજસે હી દૂર હો ગયે
કુછ મેરી થી ગલતિયા,યા ફિર
ઉન્કો કોઈ મુજસે અચ્છા મિલ ગયા
ન જાને આજ ક્યું ઐસા લગતા હૈ
કી સબ મુજસે છુટ ગયા
ઉન્હોને ન પૂછા મેરા હાલ,
ઇસ બાત પર અડકર ન કિયા મૈંને કોઈ સવાલ,
શાયદ ઇસલિએ આજ મુજસે મેરા સબ છુટ ગયા.

Read More

જીનકી પરેસાનિયા સૂનકાર
હમ અપની પરેસનીયા ભૂલ જાતે થે ,
ઉન્હોંને યહ કેહ કર હમે ભૂલા દિયા,
કી હમ કોન હોતે હૈં પરેશાન હોને વાલે???

Read More

મેરા ઓર પરેશાની કા નાતા just like temple run.. મેં કિતના ભી ભાગલું વો મુજે ઢૂંઢ હી લેતી હૈ