×

Hey, I am reading on Matrubhartiમને ગુજરાતી હિન્દી અનેઇંગ્લિશભાષામાંવાંચવાનુંગમેછે. મને લખવાનો શોખ છેજે હું અહી માતૃભારતી .પ્રતિલિપિ.અને યૌરકવોટો પર નાનીકવિતાઅનેઅનેવાર્તાલખું છું. મારુ લખેલું વાંચીનેઅભિપ્રાયોઆપજો . મને માયોપેથી છે .

Today I am tired once again, from your game .It is not possible to live in dreams, which is never enough .but now it 's near the neck of the neck, when you are playing a different game.
હર્ષા દલવાડી તનુ

મતલબ નથી તારા થી એ કહી દીધું
કરું છું એ સમય યાદ જયારે જોઈતો હતો તારો સાથ
કરવા માટે યાદ તને દરેક ક્ષણ વસમી છે
કહે છે બધા શ્વાસ લવ છું હું એવો છે વિશ્વાસ સૌને
અહીં છે બખોલ એવી જેમાં સતાયેલો છે પ્રેમ તારો
આવી છે તારી યાદ એ હેંચકી સાથ
કહેવા મતલબ નથી તારા થી મને

હર્ષા દલવાડી તનુ

Read More

"રહસ્ય ..એક વણ ઉકેલ્યો કોયડો", ને માતૃભારતી પર વાંચો :
https://www.matrubharti.com
વાંચો, લખો અને સાંભળો અગણિત રચનાઓ ભારતીય ભાષાઓમાં, તદ્દન નિઃશુલ્ક! વાંચીને અભિપ્રાય જણાવવા વિનંતી કરું છું

Read More

કેમ ઝૂકી ને રહે છે તું સુખી છું હું એમ કહે છે તું
જાણું છું એકદમ જુઠું બોલે છે તું સંગીતના સૂર
મા દર્દ ને હસીને ભૂલે છે તું
આગવી છે છટા તારી આખોમાં રહેલા અશુને
મીઠું જળ છે કહે છે તું
બાલિશ બનીને રહે છે તું દરેક પડકાર ના તીક્ષ્ણ ઘા
જીવે છે તું.
હર્ષા દલવાડી"તનુ,''

Read More

હાય, માતૃભારતી પર આ વાર્તા 'મને ગમે છે' વાંચો
https://www.matrubharti.com/book/19867020/mane-game-che વાંચી અભિપ્રાય જણાવવા વિનંતી કરું છું

Read More

Follow this link to join my WhatsApp group: https://chat.whatsapp.com/CSU5Ez0QMVfJ3BNiMiuJGp

આજ હું અહી એક વાર્તા લખી રહી છું જે અમને મારા દાદીમાં એ કહી હતી .એક ગામ હતું ત્યાં એક ડોશી ડોસો અને તેના ઓગણીસ દીકરા સાથે એ ઝુંપડી જેવા મકાનમાં રહેતા હતા. ડોશી ડોસા ની ઉંમર ને લીધે કઈ કામ ધધો કરી ન શકતા અને તેના એ કહેવાતા ઓગણીસ દીકરા પણ કઈ કામ ધધો ન કરતા. તેથી એક દિવસ ડોશી એ કહ્યું આટલા દીકરા છે છતાં પણ સુખ નથી સારું ઘર નથી ખાવા સારું અન્ન નથી. ત્યારે ડોસો બોલ્યો કે આજ રાત રાજા ના કિલ્લામાં ઘૂસીને ધાડ પાડી એટલે ઘણા સમય માટે શાંતિ .અને એ વાત માટે એના દીકરા પણ રાજી થઈ ગયા હતા. રાત પડી એટલે ડોસો અને તેના દીકરા ચોરી કરવા નીકળ્યા .ચોમાસાની ઋતુ હતી આકાશ માં વરસાદી વાતાવરણ ને લીધે વીજળી જબુકી રહી હતી. તેથી આ વીજળી ના પ્રકાશ માં કોઈ જોઈ ન જાય તે માટે ડોસા એ છોકરાઓ ને કહ્યું આ ગઢ ની દિવાલ ને ઓથ માં લપાઈ જાવ પરંતુ એ કોઈને ખબર ન હતી કે એ દીવાલ નબળી છે જેવી વીજળી ત્રાટકી એવીજ દીવાલ પડી અને એમાં ડોસા ના સાત દીકરા મૃત્યુ પામ્યા. પણ છતાં તે આગળ વધ્યા અને નદી બન્ને કાંઠે પુરજોશમાં વહેતી હતી તે નદી પાર કરવા માટે તેમાં ડોસા ના દીકરાઓ ઉતર્યા પરંતુ એમાં નવ દીકરા તણાઈ ગયા અને ત્રણ ને રસ્તા માં જ જાડા ઉલટી થતા મૃત્યુ પામ્યા. આટલું થવાથી ડોસો ઘરે પહોંચ્યો ત્યારે તરતજ ડોશી બોલી
કર વધામણિયા વાત ડોસો બોલ્યો ગઢે દટાણા સાત ડોશી બોલી મર પીટયા મદી ડોસો બોલ્યો નવ તાણી ગઈ નદી.ડોશી બોલી અરરરર ડોસો બોલ્યો ત્રણ થઈ ગયા ટરરરર.
ત્યાં ફરી ડોશી બોલી ઓહઃહો ડોસો બોલ્યો હું રહ્યો ડોહો.

શીખવાનું એટલું જ છે કે સારું કામ અને સારા વિચાર કરો તો ક્યારેય કઈ ખરાબ નથી થતું

હર્ષા દલવાડી(તનુ)

Read More

Dhritarashtra Uwaach
Yugushwas co-ordinating with Kurukshetra
Mamka: Pandhwastava Kemkurvav Sanjay || || 1 ||
Dhritarashtra said:
Hey Sanjay, what do the sons of Pandava and the Pandavas who have gathered from the will of the war in Dharam Kshetra.
 ~ Chapter 1 - Verse:

Read More

As is the Samadhi language of Bhagwat, Ramayana also has a samadhi language. Valmiki is not a moderate poet but a Maharishi and anesthetist, and he has created Ramayana before Ramji's birth (birth).

In the name of Vishnu Shastra, Shrivishnu has given a name as "poet".
Vishveshwar is the doer, deity and guru of Vishnu. He has created the universe, the creation is the poem of "Kavi" Vishnu. The divine nature of God has passed on Earth in Valmiki, Vyas and Tulsidas. The Ramayana and the Bhagavata story are divine. It is a moksha-donor.

Ramayana has been formed on the banks of the river Tamasa, where there was a monastery of Maharishi Valmiki.
Ramayana is primordial, Valmiki is an Adikvi, Anuptup is an ancient rhyme.
The first verse of Anuptupup is revealed in the verse of Valmiki.

The story of Valmiki is the story of Mahima of Ramnam. The name of Ramanama is a miracle.
Valmiki himself said to Shriram: "I could not even fulfill your name, I used to say" Mara-mara "instead of" Ram-Ram ", yet I swear at the name of your name,
Maharishi and poet, I know the magnificence of your "name"
Thus, Valmiki Ji has glorified Ramnam by his life and life work (Ramayana).

Valmiki was born in Brahmin family, his name was Ratnakar.
He fell away from the Brahmin religion due to his fall in Kung Kung;
Feeding Nutrition Once the Saptarrias went through the jungle, the pirates watched them and there
He stopped his way and said, "Give me all that you have."

Where did the Rishmunis have any maternal love? So they said that whatever we have is yours,
But let us answer one thing that what good does it do?
Ratnakar said that if he does not want to commit adultery, then what will he eat? What is the feeding of the children and the children?
How much sin do I feel if he dies of hunger? I am doing this sin (sin) for them.
Saptarshi said that when you understand in sin, then we should ask you only that -
Do you have any part of your wife and children in the sin that this sinful person is doing?
Ratnakar immediately said, "My sin is a part of all those who eat what I eat.

Rishi said, 'Have you seen your wife and children asking at your home? Ratnakar says, now ask for help.
Ratnakar rushed to the house and gathered the children and children and parents survey and asked,
Is your part in my sin or not? Then everyone said in the answer that whatever sin does,
Where do we say that you have fallen into sin and filled our belly?
As a spark occurs and the lamp gets lit, the light of Ratnakar becomes a lamp.
The rituals of his ancestor were awake, and he ran back to the Rishis and he fell on the feet.
Rishis thought that they had come to surrender, therefore they would have .

Read More