આમ તો મેં બીએસસી કેમેસ્ટરી કર્યુ છે પરંતુ જયારે હું 9મા ધોરણમા હતી ત્યારથી સાહિત્ય મા રસ ધરાવુ છુ જયારે મે પહેલી કવિતા બનાવી ત્યારે મારા ક્લાસટીચરે મને પ્રોત્સાહન આપેલુ માતૃભારતી પર હું મારી કોઈ રચના પ્રકાશિત કરવા જઈ રહી છું ત્યારે મારી આ પ્રથમ પત્ર "તારા જવાબની જોવાતી રાહ" મારા જીવન ની હકીકત છે એક એવી ઘટના જે અવિસ્મરણીય છે,હું મારી સાહિત્યને પ્રકાશિત કરવા એક મંચ શોધતી હતી ત્યાં મને માતૃભારતી એ મોકો આપ્યો તે માટે હું તેમનો દિલથી આભાર માનું છું

# gajal2021 harshi

મારા ના હોવાની ચિંતા તુ ના કરીશ, હું મારું અસ્તિત્વ સાથે લઈને ફરુ છું .....
ક્યાક શરૂઆત થશે જો તારા બોલવાથી, તો સાચુ.... હું એવી વાત નહિ કરુ.....
કે તને વિચિત્ર લાગુ હું ....કે મારી વાતો, મનમાં રાખીશ વાત ,હું જરૂરિયાત નહિ કહું......
ફરી તને જાણવાની થાય ઈચ્છા તો યાદ કરજે, પણ હું કંઈ ખાસ નહી કહું .....
જોતું રાખે હોઠો પર મૌન ,તો હું પણ કંઈ સામેથી ફોન નહિ કરુ.......
તું જો સામે મળીને પણ કરશે અરખામણા , તો શરત મારી હું પણ સામેથી ડાહ્યણ નહિ કરુ.......

તારા દરેક દર્દની દવા છે મારી પાસે, વંચાય એવી વાત કરજે તું, દવાની દુકાન પાસે હું વંચાવા નહિ જવું......

રાખ તું તારી સલાહ તારી પાસે કાન ધરી હું ખેંચાણ નહિ કરુ .....# Harshika suthar

Read More

કપાયા પછી મારી પતંગ પર પણ મારો હક્ક નથી # UTTARAUN

I'm selling this on #OLX : Bilipatra having 4 leaf www.olx.in/item/bilipatra-having-4-leaf-iid-1611823928

આમ તો હું આ ગુજરાતી કેલેન્ડરના નવા વર્ષનો ક્યાંય ઉલ્લેખ નથી કરતી , પણ કરુ તો, સુધારી ને ફરી ન લખવુ પડે તેવી શુભેચ્છા સાથે નુતન વર્ષભિનંદન🙂#2077
Harshika

Read More

ખાલી એકજ વસ્તુ સમયે થાય છે, ભૂખ લાગવી...... બાકી સવારે ઉઠતાની સાથે હજુ થોડો વધારે આરામ કરી લવ એવુ થાય છે.
#આરામ

Read More

રસ્તાય સૂનાને સૂની શેરીઓ,
રસ્તા પર વરસતો એકલો વરસાદ,
સૂના મંદિરને સૂના ભગવાન,
એકલી આરતીને બમણો ૫૨સાદ.... આ કોરોના નો હાહાકાર

વરસમાં એક જ વાર આવતા તહેવાર,
તો પણ તુ ક્યાં સમજે છે યા૨,
થાય છે, કરીને કાલ પર છોડેલા કામ
હવે ઘડી આજ કરુ આવે છે યાદ........

મોઢા પર માસ્ક નહિતો બાંધે છે રૂમાલ,
માણસ એની જાત પર જ કરે છે સવાલ........😷.....#corona

-Harshika suthar H@₹$!

Read More

ખુદાની આ મહત્તા પર કોઇ દૃષ્ટી નથી કરતું,
હતું અદ્રશ્ય રહેવાનું છતાં એણે ઘડી આંખો…

#દુષ્ટ

આ ઝડપી દોડતા સમયને રોકીને પૂછવું છે, શું ઉતાવળ છે ?
#ઝડપી