આષાઢી બીજની શુભેચ્છાઓ 🌧🌂☔
#ashadhiheli
#ashadhibij
#ashadh #ashadhisanj
#sanj #eveningvibes #goodevening #postoftheday
#monday

चलो न..
कोई संवेदनशील प्राणायाम खोजते हैं..

#ashadhiheli
#poetry #matrubharti
#thoughtoftheday #thursday

Silent poetry

સાંભળ જરા...