She said you are very funny, nice to meet you...કારણ ભલે વીતાવી બે પળોજ સાથે પણ અનમોલ અને યાદગાર રહી એ હળવાસ ની પળો. યાદ કરશે કોઈ આપણને બહુ ઈમાન થી યારો

સાચી ખુશી ની તલાશમાં હતાસ લોકો આભાસી ખુશી નો સીકાર બને છે, અંતર આત્મા જાણતોજ હોય છે છતા, ખુશ હોય તેમ જીવને મનાવે છે, અને લોકો આગળ ખુશીનો દેખાવ કરે છે,
આત્માને સાચી શાંતિ અને ખુશી ત્યારેજ મળે છે, જયારે તમે પરમાર્થ નું કે કોઈના કલ્યાણ નું ભલું નેક કાર્ય કરો છો, જયારે જાણે અજાણે તમે કોઈનું અહીત કે ગલત કાર્ય કરો છો ત્યારે ભલે દુનીયા ન જાણતી હોય તેમ છતા તમારો અંતર આત્મા તે બાબતે તમને ડંખતો રહે છે,
ન મનાય તો પુછીલો અંતર આત્માને

-Hemant Pandya

Read More

જયારે દુનીયાને બતાવવા કોઈ કાર્ય કરો છો તે કળાવો છે, અને એવું સાચું નહી પણ દેખાવ માટે કરેલ કોઈ કાર્ય ની સાચી ખુશી તમને નહી મળે, ભલે મનને મનાવો, દુનીયાને બતાવો પણ આત્મા તો નહીજ માને,
જે મનને આત્માને ખુશી આનંદ નથી આપી શકતું તો પરમાત્મા કયાથી રાજી રહેશે?? માટે નીસ્વાર્થ અને પરમાર્થના કાર્ય કરો જેની ખુશી ક્ષણીક નથી પણ આજીવન તમને આનંદ સંતોસ અને શાંતી આપશે

Read More

રાક્ષક્ષી વૃતી તમો ગુણી સ્વાર્થી અને બે ફામ લોકો ભલે તમને‌ કોઈ વાતે જીતવા ન દે, તમે હતાસ ન થાઓ, એમની પ્રકૃતિ પ્રમાણે એ વર્તતા હશે, પણ તમે તમારી સત્યતા ન છોડો‌ અને ખુશ રહો, જેની જેવી પ્રકૃતી તેવો વહેવાર, જયારે આત્મા શુધ્ધ હશે તો સંગતની અસર પણ નહી થાય, જેમ ચંદનના વૃક્ષને સર્પ ચોટી વીષ છોડે પણ ચંદન શીતળતા અને સુગંધજ આપે છે, તે વીશેલું નથી થતું,
ઓમ શાંતિ,
ઓમ એટલે અકાર શીવ નો અંશ આત્મા જે શાંતી નો ચાહક છે, જે શીવ મા વીલીન થવા મોક્ષના પથ પર લઈ જનાર છે, આ નાદ ઓમ શાંતિ છે 🙏💐

Read More

ખુશી આનંદ શાંતી એ કોઈને બતાવવાની વસ્તું નથી પણ અનુભવવાની વસ્તું છે, જયારે તમે આ અનુભવતા હો ત્યારે તેની અસર ચારે બાજુ પ્રસરતીજ હોય છે, પણ તમે જે બતાવવાનો પ્રયાસ કરતા હોવ છો તે ડોળ કે દેખાવ આભાસી હોય છે , જેની વીપરીત અસર તમને માનસીક શાંતી નથીજ આપતું પણ તમારી છબી ખરાબ કરે છે, જેમ સાચા સંતો ને આપણે કેટલા આદરભાવ પ્રેમ અને સન્માન ની દ્રષ્ટીએ દરેક જણ દેખીએ છીએ, જરૂરી નથી કે ભગવા પહેરવાથી ત્યાગી બનાય, મનના વીકારોને ત્યાગીજ ત્યાગી બનાય, ઓમ શાંતિ 🙏💐

-Hemant Pandya

Read More

બૃધ્ધ ના જીવન કવન ને વાંચજો, એક ક્ષત્રિય હોવા છતા વગર હથીયારે બધાયના મન જીત્યા , અહીસા પરમો ધર્મ અપનાવી લોકોને સાચી રાહ બતાવી, એમણે કયારેય કોઈને શત્રુ તો ન માવ્યા પણ ન કોઈને અધીક કે ન કોઈને ઓછું મહત્વ આપ્યું, સમભાવ રાખી તપોવની બનુ બુધ્ધ બન્યા,
અને આપણે મનના વીકારોને મારવા જતા ખુદ વીકારોનો શીકાર બનીએ છીએ, લાલચ લોભ ઈર્ષ્યા અહંકાર , આઈ એમ ધ બેષ્ટ , એક કુ લક્ષણ છોડી બીજું અપનાવો એતો ગઢવી કયા ગયાતા ઘરે ને ઘરે વાળું જ થાય..આનો તો કોઈ અર્થ નથી'
ઓમ શાંતિ 🙏💐

Read More

જયારે તમે તમારા સ્વાર્થ માટે વીચારો છો તે તમારા શરીર માટે છે, આત્માના કલ્યાણ માટે નહીં, અરે સ્વાર્થ શબ્દજ સ્વાર્થી છે, એ કોઈનો નથી થયો તો તમારો મારો શું થવાનો? લાલચ લોભ મોહ અહંકાર ઈર્ષ્યા સ્વાર્થ કાળ ક્રોધ આવા વીકારોનો ક્ષય એજ તમારૂ કલ્યાણ, અને આવા વીકારોની ઉત્પત્તિ એટલે અધોગતી, જયા શુધી આ વીકારો તમારામાં રહેશે તે તમને તમારૂ હીત સમજવાજ નહી દે, જીવન કાયમ નથી તો ભેગૂ કરેલું કાયમ કોની સાથે રહેશે? તો સાથે શું આવશે?

-Hemant Pandya

Read More

રાક્ષક્ષી વૃતી તમો ગુણી સ્વાર્થી અને બે ફામ લોકો ભલે તમને‌ કોઈ વાતે જીતવા ન દે, તમે હતાસ ન થાઓ, એમની પ્રકૃતિ પ્રમાણે એ વર્તતા હશે, પણ તમે તમારી સત્યતા ન છોડો‌ અને ખુશ રહો, જેની જેવી પ્રકૃતી તેવો વહેવાર, જયારે આત્મા શુધ્ધ હશે તો સગતની અસર પણ નહી થાય, જેમ ચંદનના વૃક્ષને સર્પ ચોટી વીષ છોડે પણ ચંદન શીતળતા અને સુગંધજ આપે છે, તે વીશેલું નથી થતું,
ઓમ શાંતિ,
ઓમ એટલે અકાર શીવ નો અંશ આત્મા જે શાંતી નો ચાહક છે, જે શીવ મા વીલીન થવા મોક્ષના પથ પર લાઈ જનાર છે, આ નાદ ઓમ શાંતિ છે 🙏💐

-Hemant Pandya

Read More

પરવાહ નથી બેફામ છીએ ,દુનીયા નફરત કરે કે પ્રેમ અમને, અમારી દુનીયા તો અમે એક બીજા માટે.

-Hemant Pandya

આજે દુનીયા તને કહેતી હશે કે કોઈની પાછળ જીંદગી કુરબાન કરી નાખી, અને કાલે મને પણ કહેશે કે મરનાર ની પાછળ જીંદગી વેડફી નાંખી, પણ કયારેક સમજશે એ દુનીયા કે સાચી પ્રીત મા એક બીજાએ જીંદગી પણ કુરબાન કરી નાખી

-Hemant Pandya

Read More

સજા હોય કે પરીક્ષા ,ભોગવવા કે આપવા તૈયાર છીએ, ખુશી છે એ વાતની કે અમે ખુદથી વધું એક બીજાને ચાહ્યા અને બંન્નેને કયારેય ખુદથી અલગ ન ગણ્યા હતા, દુખની સાથે ફક્ર છે એ વાતનું કે ઈશ્વર જુદા કરીને પણ અમારો પ્રેમ લગાર પણ ઓછો નથી કરી શક્યા, અને એક દીવસ ઈશ્વરે ખુદે હાર માની પ્રેમ આગળ જુકી અમને ભેગા કરવા પડશે જરૂર

-Hemant Pandya

Read More