દિલ થી વિચારું છું , અને દિમાગ થી કામ કરું છું....બસ આવુ જ કંઈક કર્યા કરુ છું....

???

???

???

मेरे घर की खिड़कीयाँ भी...
करने लगी थी तुमसे प्यार,
बहुत समझाया...
फिर भी करती थी तुम्हारा इंतज़ार..
बोला मेने... की..
मत करो इतना प्यार...
अब नहीं आयेगा वो बार-बार...
देखने तुम्हारा हाल-बेहाल...
???

Read More

આળસ અને અભિમાન આ બંને માણસ ના જીવન ના સૌથી મોટા શત્રુઓ છે...
આમાનો એક માણસ ની પ્રગતિ થવા જ નથી દેતો..
અને...
બીજો થયેલી પ્રગતિ ને દુગૅતી માં ફેરવી નાંખે છે..
???

Read More

સંતોષ એ જીવન ની સૌથી મોટી કમાણી છે....
માણસ પાસે બધું જ હોય પણ સંતોષ ના હોય તો એ બધું જ નકામું છે... સાહેબ ???

???

મળશે તને ''સફળતા''...
પેલા ''મહેનત'' કરતા તો શીખ...
પામીશ તું ''આનંદ'' જીવન માં..
પેલા ''ખુશ'' રહેતા તો શીખ...
કહેવાનું બસ આટલું જ છે.. કે..
બનીશ તું ''હકદાર'' તારી દરેક જોઈતી વસ્તુઓ નો..
પેલા.. એને "લાયક" બનતા તો શીખ..
???

Read More

???