×

શબ્દોના પ્રેમમાં પડવાનો પ્રયાસ કરું છું.....

પ્રેમપૂર્ણ થવા કોઈ પર આધારિત થવું પડે તો એ પ્રેમ નથી, એકાંતમાં પણ તમે પ્રેમપૂર્ણ હોવ તો તમે પ્રેમને લાયક છો, બાકી તો તમે કોઈ વ્યક્તિ પર આધારિત છો, એ વ્યક્તિ ન હોય ત્યારે તમે બીજી વ્યક્તિ હોવ તો તમારો પ્રેમ નહીં સ્વાર્થ છે. તમને જો ગુસ્સો ગમે તે વ્યક્તિ પર આવી શકે, એમ પ્રેમ પણ અનુભવી ન શકો? ને ત્યારે જ તમે પ્રેમ આત્મસાત કર્યો ગણાય, પ્રેમી એટલે સંપૂર્ણ રીતે પ્રેમ દર્શાવે તે, તમને કોઈ માટે નફરત ન રહે ત્યારે પ્રેમ અંદર ઉતર્યો છે એમ માનજો, ને આવો પ્રેમ બુદ્ધ પાસેથી શીખવા જેવો છે.....

Read More

આજ નાનકડો નિશ્ચય કરી જોઈએ,
રડતી કોઈ આંખને હસાવી જોઈએ..

આજ નાનકડો પ્રયાસ કરી જોઈએ,
એકલી રહેતી માને સાથે વસાવી જોઈએ..

આજ નાનકડો સંકલ્પ કરી જોઈએ,
રડ્યા આપણે લીધે એને મનાવી જોઈએ..

આજ નાનકડો હાથ લંબાવી જોઈએ,
સગાને થોડા વ્હાલા બનાવી જોઈએ..

આજ નાનકડો વિચાર કરી જોઈએ,
ખૂંચે આપણને એ બીજે ના ઉગાવી જોઈએ...

Read More

પરવાળાના પથ્થર સમ નક્કર અમે,
લહેરાતા મોજાના ફીણ સમ તમે.

ધરતીની બરછટ તિરાડોની બાષ્પ અમે,
આકાશની વિસ્તરતી આંખોનો ભેજ તમે.

શિવના ગળે અટકેલા ગરલ સમ અમે,
મીરાંના અમૃત બનેલા ઘૂંટ સમ તમે.

ધોમધખતા ગિરિવરના પથ્થર અમે,
બરફના પંખીના ગળાનો ટહુકો તમે.

પત્રની પ્રતિક્ષાની સાંપડેલી નિરાશા અમે,
ઝંખનાના વ્રતના મીઠા સુફળ છો તમે.

ઘોંઘાટના જંગલના ભોમિયા અમે,
મૌનના મંદિરના ચળકતા ઘુમટ તમે.

મેળવવા લાગણી ઉભા મઝધાર અમે,
સમર્પણના દરિયે ડૂબતી નાવ તમે...

Read More

તારા શહેરની ઉદાસી આજ ગમી ગઈ,
તારા વગરની સાંજ એમનમ જ નમી ગઈ,
અછળતી જ નજર કરી ભીતર ત્યાં તો,
યાદોની દીવાલ બેશુમાર થઈ ઢળી ગઈ.....

Read More

ધબકારે ધબકારે હાહાકાર કરે છે,
તું વસી દિલમાં કેવો વ્યવહાર કરે છે,
નથી માનતું હૈયું મારું,રહીને જ મારામાં,
તારા નામનો જ ધબકાર ભરે છે...

Read More

પહેલા મહાનતાનો રોગ લાગે છે,
પછી વિપરિત સંજોગ લાગે છે,

સૌની અપેક્ષાનું વહન અઘરું છે,
સત્ય રૂબરૂ કરાવો તો શૉક લાગે છે,

અનુભવ કહે, જાતનું જમણ કરાવો,
તોય,અપયશનો જ ભોગ લાગે છે,

સ્વને ભૂલી જઈએ તો સ્વજન,
બાકી તો સૌને  તોડ લાગે છે,

રતીભર પણ જો વિચાર્યું ખુદ માટે,
સતયુગીઓને એ મોહ લાગે છે.

 

Read More