શબ્દોના પ્રેમમાં પડવાનો પ્રયાસ કરું છું.....

खुशिया कहा किसी को रास आती है,

दर्द लिखो तो सारी दुनिया दौड़ आती है ।।

થોડું અંતર સંબંધો ને જાળવી રાખે છે,
કારણ કે ગુણ જાણવાના પુરા થાય પછી દોષ જોવાનું ચાલુ થાય છે....

નવા વર્ષના ખોબલે ખોબલે વધામણાં....

આવી છે, તેવી છે, આ વખતની દિવાળી
કેવી છે....!
કરો ને મોજ મૂકી ઝંઝટ બધી,
           દિવાળી છે....
ને હોવી જોઈએ એવી જ છે,
આપણે ક્યાં અહમ મુક્યો ક્યારેય
કોરાણે...?
હજુ પણ ખભે પોટલી એવી ને એવી જ છે..
ગમે છે વ્યસ્તતા જ અનહદ,
તોય કહે, દિવાળી હવે ક્યાં પહેલા જેવી છે...
નથી જીવાતું હૈયું ભરીને આ પળોને,
પળોજણો ક્યાં કોઈને દેવી છે..
કરી લઈએ નિજાનંદ મુક્ત થઈ
પછી તો જિંદગી આખી દિવાળી જેવી છે....

Happy Diwali.........

Read More