શબ્દોના પ્રેમમાં પડવાનો પ્રયાસ કરું છું.....

दायरे अपने समेटे बैठे है,
रुख हवाओ के मोड़कर बैठे है,
फ़ज़ा की राह जलाकर,
आसमा की चाह लिए बैठे है ।।

વર્ષના છેલ્લા દિવસે સમર્પણ કરવું છે, મારા શબ્દોનું.....
મારા બધા શબ્દો મારા mb પરિવારને સમર્પિત કરું છું, અઘરા, સહેલા, અર્થસભર, નિરર્થક જેવા પણ હોય બધા તમારા. કારણ કે લખતા જ તમે શીખવ્યું છે, લખી એ જ શકે જેને લાગણી મળી હોય ને મને તો લાગણીસભર આખો પરિવાર મળ્યો, ડીઝીટલ દુનિયામાં પણ આટલા નિખાલસ સંબંધો મળવા એ મારા અહોભાગ્ય છે, આજે તો નામ સહિત લખીશ....
સખી,જીગરી, કમલેશ,અભી, મયલું, રોહિત, જાગૃત, ભાવેશ બંને, કેતન, jd, ટિયા, હરિ, સીમરન, પિયુ, જીગુ, અમિતા, તન્વી.....હજુ પણ એવા કેટલાય જેના નામ બાકી રહી ગયા.. ખૂબ ખૂબ આભાર મારા જીવનમાં વર્ષો સુધી ચાલે એવી યાદો આપવા માટે, આભાર કે તમે બધા આવ્યા તેથી હું લખી શકું છું, હું શબ્દો માણી શકું છું ને અનુભવી શકું છું....

Read More

સારા વક્તા બનતા પહેલા સારા શ્રોતા બનવું જરૂરી છે, જીભ એટલી જ મજબૂત રાખવી જેટલા કાન સબળ હોય...