શબ્દોના પ્રેમમાં પડવાનો પ્રયાસ કરું છું.....

दूरियाँ बढानी जरूरी थी,
महामारी के दौर में कहि मुझे "तू" न हो जाए ।।

જે હદે આજકાલ બધી એપમાં ડાઉનલોડ ને રીડર ના આંકડા બતાવવામાં આવે છે, લાગે છે એક સમય એવો આવશે કે અભણ માણસો ગોતવા જવા પડશે... ક્યાંક આ આંકડાઓ ભ્રમજાળ તો નથી ને લેખકોને આકર્ષવા માટેની ???

Read More

एकबार फिर अमीरीने गरीबी को हरा दिया,
स्वाभिमान छोड़कर दाने दाने का मोहताज बना दिया,
उसे कहा लेनी थी वख्त की रफ्तार अपने हाथ मे,
कुछ की भूल ने उस बेबस को गुनहगार बना दिया ।।

Read More

આપણી સામે બે રસ્તા હોય છે કાં તો સમસ્યાથી દૂર થઈ જાઓ, કાં તો વિરોધ કરો. કોઈ ખોટું કરે છે તો આપણને લાગતું વળગતું ન હોય તો ખસી જઈએ, પણ કલમની તાકાત તલવારથી પણ તેજ છે એવું મનાય છે તો એ અજમાવી જોઈએ. matrubharti એ સ્પર્ધા યોજી ને વિજેતા પણ નિશ્ચિત કર્યા, પણ હવે બે મહિના પછી કહે છે કે વિજેતાઓની રચના મૌલિક નથી, તો ઈનામમાં કાપ મૂકી દીધો. એ સિવાય પણ લખનાર માટે એવા શબ્દો બોલાયા જે એમને હતોત્સાહ કરી દે. આ કઈ હદે યોગ્ય ? ભલે મારા શબ્દોની અસર થાય કે ન થાય પણ મને એટલો સંતોષ હશે કે આવી તાનાશહીનો મેં વિરોધ તો કર્યો.....

જેમનો હક છે એમને ઈનામ મળવું જોઈએ....

Read More