"પ્રેમ ભરી પ્રકૃતિ એ જ મારી વ્યક્તિત્વ ભરી આકૃતિ"

#શરૂઆત

કોઈ પણ કામ ની શરૂઆત સાચી લગન અને જિજ્ઞાસા સાથે જો કરવામાં આવે તો અઘરું કામ પણ સમય જતાં સહેલું લાગવા લાગે પણ જો ધીરજ ના ખૂટે તો.


-Hina Modha.

Read More

#initial

How sweet are the initial feelings and if it stays like for the rest of your life,you will not miss anything in the end.

-Hina modha.

#powerful

In this world ,the most powerful is the supreme(god) being,we all are living only by its power.

-Hina modha.

#અર્થ

આ રહસ્યમય જિંદગી ના અર્થ કાઢવા જઈશું તો કદાચ ક્યાંય નહીં પોહચી વળાય એના કરતાં એને આડીઅવળી રોજ જીવવામાં જ સાચો અર્થ મળી જતો હોય છે.
#Stay happy #stay healthy#live a liberal life.

-Hina modha.

Read More

#પોતે

જ્યારે પોતાની જાત ની કદર સમજાશે ને ત્યારે જ
દુનિયા પણ કિંમત કરી જાણશે..!

-Hina modha.

#નસીબ

ઈશ્વર તો બધા ને દોડતું નસીબ જ આપે છે,
પણ માણસજાત જ ક્યારેક એને આળસ માં પાંગળુ કરી દેતો હોય છે.

-Hina modha.

#પતંગ

The kite's stringe of relationships is very thin,
If not cared for,it's cut off..!!

-Hina modha.

#શૂરવીર

Nothing proves heroism from the battle of swords, sometime even the best idea of ordinary life is a heroism.

-Hina modha.

#न्याय

अगर इन्सान खुद इन्सान न बन सका
तो क्या न्याय करेगा तराजू….!
खुदा ने बड़ी फिक्र से जीवन दिया
और वहां भी लोग काफिर से हो गए..!
जिंदगी इबादत से चलती हैं
लेकिन यहाँ तो सब खुद को बिना महेनत कबीर समझने लगे..!


-Hina modha.

Read More

#justice

Justice is not to be had everywhere,
But to keep zeal alive inside onself always.


-Hina modha.