કૃષ્ણ પુજારણ

હે કિશન
તારા વિના ના જીવું હું
કાં મને મળી જા
કાં મને મારી જા
તારા વિના ના બોલવું ગમે
કાં મને બોલાવી જા
કાં કાયમ માટે ચૂપ કરી જા

Read More

તું મારા માં છે
એ અનુભવું છું
તો આ ખાલીપો કેમ
તું મારી આંખ માં છે
એ અનુભવું છું
તો આ આંસુ કેમ
તું મારી ધડકન માં છે
એ અનુભવું છું
તો આ દિલ બેચેન કેમ
તું મારું જીવન છે એ
અનભવું છું
તો મોત નો ઇન્તજાર કેમ?

Read More

હે કૃષ્ણ
કોઈ તને બેવફા કહે
તો હું કેવી રીતે માનું?
કોઈ તને લાગણી સાથે
રમનાર કહે તો
હું કેવી રીતે માનું?
મારો શ્વાસ તું, વિશ્વાસ તું
દિલ તું, ધડકન તું
કોઈ તને વિશ્વાસ તોડનાર
કહે તો હું કેવી રીતે માનું?
કોઈ તને દિલ તોડનાર કહે
તો હું કેવી રીતે માનું?

Read More

જુવો ક્રિષ્ના
પ્રેમ એક ને જ થાય
તે તમે છો
દિલ એક ને જ દેવાય
તે તમને દીધું
પૂજા એક ની જ થાય
તે તમારી કરી
રાહ એક ની જ જોવાય
તે તમારી જોઈ
મરાય એક ની પાછળ જ
તે તમારી પાછળ મરીશ

Read More

આ દુનિયા એક
રમકડાં બઝાર
હું તેમાંનું એક રમકડું
માં બાપ લાડ થી રમાડે
ભાઈ બહેનો પ્રેમ થી રમાડે
પતિ ભાવ થી રમાડે
સંતાનો આદર થી રમાડે
દુનિયા ના લોકો શોખ ખાતર રમાડે

Read More

લોકો ની લાગણી ની
મજાક ઉડાવી ને
શું ફાયદો
રડતા લોકો ને વધારે
રડાવી ને શું ફાયદો
જે છો એ જણાવી દો
આમ છૂપાઈ રહેવાનો
શું ફાયદો
કોઈ ની મજબૂરી ને
મજાક બનાવવાનો
શું ફાયદો??

Read More

મને ક્યાંક તું મળશે
એવી આશ છે
તું હરદમ મારી જ
આસ પાસ છે
દિલ ની ધડકનો માં
તારો વાસ છે
આંખો ના સપના માં
તારો વાસ છે
મારી તડપતી જિંદગી માં
તારી તડપ નો આભાસ છે
તું હજુ મારો જ છે
એવો મને આભાસ છે
તું હજુ મારી આસ પાસ જ છે

Read More

છે કોઈ એવી દવા જે
તારી જુદાઈ ના દર્દ ને
મિટાવી દે,
છે એવી કોઈ દુવા જે
મને તારો સાથ પાછો
મેળવી દે,
છે એવી કોઈ વાત જે
તારી વાત ભુલાવી દે,
છે એવી કોઈ જગ્યા જે
મારા માંથી તને દૂર
નીકાળી દે??😔

Read More

He is always
my first choice
i am always his
last choice
I feel always
happy with him
He always feel
sad with me
I always give him
full and heartly love
He always give me
ignorance and hate
I always adore
his love
He always made
my love a game

હું રિસાવવા ચાહું
પણ
કોઈ મનાવનાર
જોઈએ ને
હું હસવા ચાહું
પણ
કોઈ અશ્રુ લૂછનાર
જોઈએ ને
હું જીવવા ચાહું
પણ
કોઈ જીવન જીવવાનું
બળ દેનાર
જોઈએ ને❤️

Read More