Hey, I am reading on Matrubharti!

ઘરનાં ઘણીને રોજ ઘમકાવે
આડોસપાડોસમાં ફૈરે શાણી
જીવતા કદી જાખી ન કરી
ઍયને પછી પીપડે રેડે પાણી

"વિષાદ યોગ" એક સસ્પેન્સ થ્રિલર નોવેલ.
સૂર્યગઢ એ ભાવનગરની બાજુમાં આવેલુ એક નાનું રાજ્ય જે આઝાદી પછી બીજા રજવાડાની જેમજ ભારતમાં વિલીન થઈ ગયું છે. સૂર્યગઢમાં આજે પણ કેટલાક રહસ્યો ધરબાયેલા પડ્યા છે. એક યુવાન તેને આવતા એક સ્વપ્નનો પીછો કરતો કરતો સૂર્યગઢ આવે છે અને આ રહસ્યો સુધી પહોંચે છે. શુ છે આ રહસ્યો? એ જાણવા માટે આ નોવેલ વાંચો.પ્રકરણ-1
https://www.matrubharti.com/book/19862257/

પ્રકરણ-2
https://www.matrubharti.com/book/19862463/

પ્રકરણ-3
https://www.matrubharti.com/book/19862677/

પ્રકરણ-4
https://www.matrubharti.com/book/19862901/

પ્રકરણ-5
https://www.matrubharti.com/book/19863118/vishad-yog-chapter-5

પ્રકરણ-6
https://www.matrubharti.com/book/19863336/vishad-yog-chapter-6

પ્રકરણ-7
https://www.matrubharti.com/book/19863573/vishad-yog-chapter-7

પ્રકરણ-8
https://www.matrubharti.com/book/19863815/vishad-yog-8

પ્રકરણ-9
https://www.matrubharti.com/book/19864061/vishad-yog-chapter-9

પ્રકરણ-10
https://www.matrubharti.com/book/19864288/vishad-yog-chapter-10

પ્રકરણ-11
https://www.matrubharti.com/book/19864535/vishad-yog-chapter-11

પ્રકરણ-12
https://www.matrubharti.com/book/19864791/vishad-yog-chapter-12

પ્રકરણ-13
https://www.matrubharti.com/book/19864998/vishad-yog-chapter-13

પ્રકરણ-14
https://www.matrubharti.com/book/19865234/vishad-yog-chapter-14

પ્રકરણ-15
https://www.matrubharti.com/book/19865501/vishad-yog-chapter-15

પ્રકરણ-16
https://www.matrubharti.com/book/19865764/vishad-yog-chapter-16

પ્રકરણ-17
https://www.matrubharti.com/book/19866030/vishad-yog-chapter-17

પ્રકરણ-18
https://www.matrubharti.com/book/19866279/vishad-yog-chapter-18

પ્રકરણ-19
https://www.matrubharti.com/book/19866565/vishad-yog-chapter-19

પ્રકરણ-20
https://www.matrubharti.com/book/19866765/vishad-yog-chapter-20

પ્રકરણ-21
https://www.matrubharti.com/book/19867081/vishad-yog-chapter-21

પ્રકરણ-22
https://www.matrubharti.com/book/19867330/vishad-yog-chapter-22

પ્રકરણ-23
https://www.matrubharti.com/book/19867575/vishad-yog-chapter-23

પ્રકરણ-24
https://www.matrubharti.com/book/19867889/vishad-yog-chapter-24

પ્રકરણ-25
https://www.matrubharti.com/book/19868164/vishad-yog-chapter-25

પ્રકરણ-26
https://www.matrubharti.com/book/19868464/vishad-yog-chapter-26

પ્રકરણ-27
https://www.matrubharti.com/book/19868774/vishad-yog-chapter-27

પ્રકરણ-28
https://www.matrubharti.com/book/19868988/vishad-yog-28
પ્રકરણ-29
https://www.matrubharti.com/book/19869290/vishad-yog-29
પ્રકરણ-30
https://www.matrubharti.com/book/19869586/vishad-yog-chapter-30

Read More

વિષાદ યોગ
રાજકોટના એક યુવાન નિશિથને રોજ એક જ સ્વપ્ન આવે છે. સ્વપ્નમાં તેને બાળકને લઈને જતો એક માણસ દેખાય છે. આ માણસનું ખુન થઈ જાય છે. વારંવાર આવતા સ્વપ્નના મૂળ નિશિથના ભૂતકાળ સાથે જોડાયેલા હોય છે. નિશિથ આ સ્વપ્નની પહેલીને ઉકેલવા, પોતાના ભૂતકાળને શોધવા નીકળે છે અને આ ભૂતકાળને શોધતા તે એક એવા ખજાના સુધી પહોંચે છે કે જયાં એક મોટું રહસ્ય દબાઈને પડેલું છે. અને આ રહસ્યની સાથેજ શરૂ થાય છે એક જીવ સટોસટનો ખેલ. પછી શુ થાય છે તે જાણવા માટે વાંચો મારી નોવેલ "વિષાદ યોગ"

માતૃભારતી પર આ રહસ્ય અને રોમાંચથી ભરપૂર નોવેલ "વિષાદ યોગ"ના 28 પ્રકરણ પ્રકાશિત થઈ ગયા છે. જેની લિંક નીચે મુકી છે તો જરૂર વાંચજો.

પ્રકરણ-1
https://www.matrubharti.com/book/19862257/

પ્રકરણ-2
https://www.matrubharti.com/book/19862463/

પ્રકરણ-3
https://www.matrubharti.com/book/19862677/

પ્રકરણ-4
https://www.matrubharti.com/book/19862901/

પ્રકરણ-5
https://www.matrubharti.com/book/19863118/vishad-yog-chapter-5

પ્રકરણ-6
https://www.matrubharti.com/book/19863336/vishad-yog-chapter-6

પ્રકરણ-7
https://www.matrubharti.com/book/19863573/vishad-yog-chapter-7

પ્રકરણ-8
https://www.matrubharti.com/book/19863815/vishad-yog-8

પ્રકરણ-9
https://www.matrubharti.com/book/19864061/vishad-yog-chapter-9

પ્રકરણ-10
https://www.matrubharti.com/book/19864288/vishad-yog-chapter-10

પ્રકરણ-11
https://www.matrubharti.com/book/19864535/vishad-yog-chapter-11

પ્રકરણ-12
https://www.matrubharti.com/book/19864791/vishad-yog-chapter-12

પ્રકરણ-13
https://www.matrubharti.com/book/19864998/vishad-yog-chapter-13

પ્રકરણ-14
https://www.matrubharti.com/book/19865234/vishad-yog-chapter-14

પ્રકરણ-15
https://www.matrubharti.com/book/19865501/vishad-yog-chapter-15

પ્રકરણ-16
https://www.matrubharti.com/book/19865764/vishad-yog-chapter-16

પ્રકરણ-17
https://www.matrubharti.com/book/19866030/vishad-yog-chapter-17

પ્રકરણ-18
https://www.matrubharti.com/book/19866279/vishad-yog-chapter-18

પ્રકરણ-19
https://www.matrubharti.com/book/19866565/vishad-yog-chapter-19

પ્રકરણ-20
https://www.matrubharti.com/book/19866765/vishad-yog-chapter-20

પ્રકરણ-21
https://www.matrubharti.com/book/19867081/vishad-yog-chapter-21

પ્રકરણ-22
https://www.matrubharti.com/book/19867330/vishad-yog-chapter-22

પ્રકરણ-23
https://www.matrubharti.com/book/19867575/vishad-yog-chapter-23

પ્રકરણ-24
https://www.matrubharti.com/book/19867889/vishad-yog-chapter-24

પ્રકરણ-25
https://www.matrubharti.com/book/19868164/vishad-yog-chapter-25

પ્રકરણ-26
https://www.matrubharti.com/book/19868464/vishad-yog-chapter-26 "> https://www.matrubharti.com/book/19868464/vishad-yog-chapter-26

પ્રકરણ-26
https://www.matrubharti.com/book/19868464/vishad-yog-chapter-26 "> https://www.matrubharti.com/book/19868464/vishad-yog-chapter-26

પ્રકરણ-27
https://www.matrubharti.com/book/19868774/vishad-yog-chapter-27

પ્રકરણ-28
https://www.matrubharti.com/book/19868988/vishad-yog-28

Read More

વિષાદ યોગ
રાજકોટના એક યુવાન નિશિથને રોજ એક જ સ્વપ્ન આવે છે. સ્વપ્નમાં તેને બાળકને લઈને જતો એક માણસ દેખાય છે. આ માણસનું ખુન થઈ જાય છે. વારંવાર આવતા સ્વપ્નના મૂળ નિશિથના ભૂતકાળ સાથે જોડાયેલા હોય છે. નિશિથ આ સ્વપ્નની પહેલીને ઉકેલવા, પોતાના ભૂતકાળને શોધવા નીકળે છે અને આ ભૂતકાળને શોધતા તે એક એવા ખજાના સુધી પહોંચે છે કે જયાં એક મોટું રહસ્ય દબાઈને પડેલું છે. અને આ રહસ્યની સાથેજ શરૂ થાય છે એક જીવ સટોસટનો ખેલ. પછી શુ થાય છે તે જાણવા માટે વાંચો મારી નોવેલ "વિષાદ યોગ"

માતૃભારતી પર આ રહસ્ય અને રોમાંચથી ભરપૂર નોવેલ "વિષાદ યોગ"ના 17 પ્રકરણ પ્રકાશિત થઈ ગયા છે. જેની લિંક નીચે મુકી છે તો જરૂર વાંચજો.

પ્રકરણ-1
https://www.matrubharti.com/book/19862257/
પ્રકરણ-2
https://www.matrubharti.com/book/19862463/
પ્રકરણ-3
https://www.matrubharti.com/book/19862677/
પ્રકરણ-4
https://www.matrubharti.com/book/19862901/
પ્રકરણ-5
https://www.matrubharti.com/book/19863118/vishad-yog-chapter-5
પ્રકરણ-6
https://www.matrubharti.com/book/19863336/vishad-yog-chapter-6
પ્રકરણ-7
https://www.matrubharti.com/book/19863573/vishad-yog-chapter-7
પ્રકરણ-8
https://www.matrubharti.com/book/19863815/vishad-yog-8
પ્રકરણ-9
https://www.matrubharti.com/book/19864061/vishad-yog-chapter-9
પ્રકરણ-10
https://www.matrubharti.com/book/19864288/vishad-yog-chapter-10
પ્રકરણ-11
https://www.matrubharti.com/book/19864535/vishad-yog-chapter-11
પ્રકરણ-12
https://www.matrubharti.com/book/19864791/vishad-yog-chapter-12
પ્રકરણ-13
https://www.matrubharti.com/book/19864998/vishad-yog-chapter-13
પ્રકરણ-14
https://www.matrubharti.com/book/19865234/vishad-yog-chapter-14
પ્રકરણ-15
https://www.matrubharti.com/book/19865501/vishad-yog-chapter-15
પ્રકરણ-16
https://www.matrubharti.com/book/19865764/vishad-yog-chapter-16
પ્રકરણ-17
https://www.matrubharti.com/book/19866030/vishad-yog-chapter-17

Read More

"વિષાદ યોગ" પ્રકરણ-16 માતૃભારતી પર પ્રકાશિત થઇ ગયું છે. આ પ્રકરણમાં તમે વાંચશો કે નિશિથ અનાથાશ્રમ જાય છે અને જોવે છે કે અનાથાશ્રમ તો બંધ હાલતમાં છે અને ત્યાં કોઈ મળતું નથી. ત્યાં આસપાસમાં તપાસ કરતા તેને એક વ્યક્તિનું નામ મળે છે કે જે અનાથાશ્રમ વિશે જાણે છે. કોણ છે આ વ્યક્તિ અને તે અનાથાશ્રમ વિશે શું જાણે છે? આ બધું જાણવા માટે આ પ્રકરણ વાંચો. આ વાંચી રેટિંગ અને રીવ્યુ જરૂર આપજો. પ્રકરણની લિંક નીચે મૂકી છે.
https://www.matrubharti.com/book/19865501/vishad-yog-chapter-15

Read More

"વિષાદ યોગ" પ્રકરણ-15 માતૃભારતી પર પ્રકાશિત થઇ ગયું છે. આ પ્રકરણમાં તમે વાંચશો કે નિશિથ અનાથાશ્રમ જાય છે અને જોવે છે કે અનાથાશ્રમ તો બંધ હાલતમાં છે અને ત્યાં કોઈ મળતું નથી. ત્યાં આસપાસમાં તપાસ કરતા તેને એક વ્યક્તિનું નામ મળે છે કે જે અનાથાશ્રમ વિશે જાણે છે. કોણ છે આ વ્યક્તિ અને તે અનાથાશ્રમ વિશે શું જાણે છે? આ બધું જાણવા માટે આ પ્રકરણ વાંચો. આ વાંચી રેટિંગ અને રીવ્યુ જરૂર આપજો. પ્રકરણની લિંક નીચે મૂકી છે.
https://www.matrubharti.com/book/19865501/vishad-yog-chapter-15

Read More

મારી રહસ્ય અને રોમાંચથી ભરપૂર નવલકથા "વિષાદ યોગ"નું પ્રકરણ-14 માતૃભારતી પર પ્રકાશિત થઇ ગયું છે. આ પ્રકારણમા તમે વાંચશો કે નિશિથ તેને વારંવાર આવતા સ્વપ્નનું રહસ્ય ઉકેલવા માટે અને ભૂતકાળને શોધવા માટે કશિષ અને સમીર સાથે અનાથાશ્રમની શોધમાં નીકળે છે જ્યાંથી તેના મમ્મી પપ્પાએ તેને દત્તક લીધો હોય છે. શુ છે નિશિથને આવતા સ્વપ્નનું રહસ્ય? એ જાણવા માત્ર આ મારી નવલકથા "વિષાદ યોગ" વાંચો. પ્રકરણ 14 ની લિંક નીચે મૂકી છે. મિત્રો આ નોવેલ જરૂર વાંચજો અને વાંચ્યા બાદ રેટિંગ અને તમારો પ્રતિભાવ જરૂર આપજો.
https://www.matrubharti.com/book/19865234/vishad-yog-chapter-14

Read More

હાય, માતૃભારતી પર 'વિષાદ યોગ- પ્રકરણ-13' મુકાઇ ગયું છે. મિત્રો વાંચીને રેટિંગ અને પ્રતિભાવ જરૂર આપજો.
https://www.matrubharti.com/book/19864998/vishad-yog-chapter-13

Read More