|| સત્ય || પ્રેમ || કરુણા || insta id - hiren._.dudhrejiya

કોઇને જગાડતાં પહેલાં સ્વયં જાગવું પડે છે..!
સવારનું અખબાર પણ રાત્રે જ છાપવું પડે છે.

આદર બધા કરે અને માને કોઈ નહીં,
આયાત થઇ ગયો છું ખુદાના કિતાબની.
મરીઝ

क़ौआ एकमात्र पक्षी हैं जो बाज़ पर चोंच मारने की हिम्मत करता है, वह बाज़ की पीठ पर बैठता है और उसकी गर्दन पर काटता है, लेकिन बाज़ जवाब नहीं देता है, और न ही कौवा से लड़ता है और न ही कौवा पर समय बर्बाद करता है वह बस अपने पंख खोलता है और आसमान में ऊंचा उठना शुरू कर देता है, उड़ान जितनी ऊंची होती है, उतना ही मुश्किल होता है ऊपर साँस लेना और फिर ऑक्सीजन की कमी के कारण कौआ गिर जाता हैं ! कौवे के साथ अपना समय बर्बाद करना बंद करो, बस आप ख़ुद ऊंचाइयों पर चले जाओं और वे ऐसे ही मिट जाएंगे !! #शिखर पर मिलेंगे#
#entrepreneurship_thoughts

Read More