શબ્દ ચલાવે બાણ ને શબ્દ જ રૂઝાવે જખમ.

बेतहाशा जिंदगी को मैं क्या करूं
जिसमें कतरा भर मुहब्बत ना हो..

જે મજા અજ્ઞાનમાં છે એ જ્ઞાનમાં નથી.

नहि रहा मुनाफा शराफ़त की दुकान में,
बाज़ार गर्म है खुदगर्जी ‌का‌ आज-कल।

તમે તમારા લખાણને ત્યારે જ ઊંચાઈ પ્રદાન કરી શકો જ્યારે તમે તમારા શબ્દોને પ્રેમ કરવા લાગો છો.

Half-truth may lead to more dangerous conclusions than the absolute false.


#Half

મન થાક્યું છે હવે આ શબ્દોનો રઝળપાટ કરી,
પોરો ખાવો છે જો મળે એકાદ સારું વિરામચિહ્નન...!

ઉત્તમ કે શ્રેષ્ઠત્તમ પ્રયત્નોનું પરિણામ તરત ન મળે તો નિરાશ ના થાઓ, ઉમદા પ્રયત્નોનું ઉત્કૃષ્ટ પરિણામ તૈયાર થવામાં સામાન્ય કરતા વધુ સમય લાગે છે.

Read More

રહ્યો છું લાભમાં છતાંય એ કારોબારમાં
લાગણીના બદલે જેમાં અશ્રુઓ કમાયા..


#લાભ

બહુ ખોટમાં રહેતા હોય છે એ લોક કાયમ
વાત લાભની જ કરતા ફરે છે હંમેશા જેઓ..!#લાભ

जीवन मार्ग का सफर कुछ ऐसा है जिसमें आपको बढ़ना तो आगे ही है पर पीछे देखकर।