શબ્દ ચલાવે બાણ ને શબ્દ જ રૂઝાવે જખમ.

Luckily people hardly rely on luck, unless they sure to lose the game.


#Luck

The worst thing of LUCK is that it is not work at the time we need it most.

#Luck

નસીબ એ નિર્બળનું હથિયાર છે.

#નસીબ

નસીબ એક એવું તાળું છે જે પરિશ્રમની ચાવીથી ખૂલે છે.

#નસીબ

હે પ્રભુ, મને ખુદનો પ્રકાશ આપજે, ઉછીના અજવાળે તો રાહ પ્રજ્વલિત થઈ શકશે જીવન નહીં.

#પ્રકાશ

Choose the appropriate words is not as easy as to keep silent.

#Keep

Keep your acts high, not your words.

#Keep

इतराती क्यूं है अपनी ऊंची उड़ान पे तु ए पतंग,
जरा ये तो सोच कि ‌तेरी डोर किसके हाथ में है।

#पतंग

જીંદગી પણ સ્વપ્ન જેવી લાગે કદિક,
બહાર જે દેખાય છે તે આપણું નથી,
જે આપણી અંદર છે તે દેખાતું નથી..!

પરસેવો સૂકાય જાય એ પહેલા વ્યક્તિને કામનું મહેનતાણું મળવું જોઈએ એમ વ્યક્તિની અંદર રહેલી ન્યાય મેળવવાની આતુરતા મરી પરવારે એ પહેલા તેને ન્યાય મળી રહે એ અપેક્ષિત છે.

#ન્યાય

Read More