મોઢે થી અલગ અને

પીઠ પાછળ અલગ

બોલતા લોકોથી

હંમેશા

સોશિયલ ડિસ્ટન્સ રાખવું!!!

એવા લોકો

કોરોના થી પણ

વધારે ડેન્જર હોય છે.

Good evening

Read More

તમારા આંસુ કોઈ ને નહીં દેખાય,

તમારી ઉદાસી કોઈ ને નહીં દેખાય,

તમારી વેદના કોઈ ને નહીં દેખાય,

પણ

તમારી ભૂલો બધાને ચોક્કસ દેખાશે.

Read More

सारे खिलौने छोड़ कर
लोग
अब
लोगों से खेलने लगे।।।

good morning

सच्चे लोग कभी तारीफ के मोहताज नहीं होते

क्योंकि

फूलों पर कभी इत्र नहीं लगाया जाता

good morning

रिश्ता वह है जिस पर नाज हो

कल जितना भरोसा था उतना ही आज हो।

रिश्ता सिर्फ वह नहीं जो गम या खुशी में साथ दें।

रिश्ता वह है जो अपनेपन का एहसास दिलाएं।

good morning

Read More

रूठ गया है दिल सब से आप गए हैं जब से
पहरों सोने वाले जाग रहे हैं कब से

तारीकी सन्नाटा तोबा ऐसी रात से
कौन वफा का पैकर हम वाकीफ हैं सबसे

गम ही गम देखा है आंख खुली है जब से
हम मुजरिम है लेकिन बात तो कीजिए ढब से

क्या लेना क्या देना हंसकर मिलिए सबसे
बात तो करो कुछ " हादी " चुप बैठे हैं कब से

good morning

Read More

हवा के हाथों की मेहरबानी से डर गए हैं
यह फूल खुशबू की राईगानी से डर गए हैं

हमें भी रुखसत की रसम कुछ तो निभाना थी
तुम्हारी आंखों में आए पानी से डर गए हैं

यह तीर जितने फिजा में आकर ठहर गए हैं
किसी परिंदे की बे जबानी से डर गए हैं

अभी तो दिल को उदास करती नहीं है शामें
अभी से क्यों गम के हुक्मरानी से डर गए हैं

हमैं भी साहिल पे गीत लिखना था सीपीयों से
मगर हवाओं की मेहरबानी से डर गए हैं।।।

Read More

क्या जमाना है, यह क्या लोग हैं ,क्या दुनिया है,
जैसा चाहे कोई वैसा नहीं रहने देते

क्या कहें दीदावरों! हम तो वह दरिया हैं
कभी साहिल को भी प्यासा नहीं रहने देते

good morning

Read More

जब तेरे नैन मुस्कुराते हैं
जिंदगी के रंज भूल जाते हैं

क्यूँ शिकन डालते हो माथे पर
भूल कर आ गए हैं , जाते हैं

कश्तियाँ यूँ भी डूब जाती हैं
नाख़दा किस लिए डराते हैं

इक हसीं आँख के इशारे पर
क़ाफ़िले राह भूल जाते हैं

good afternoon

Read More

साथ चलो।।।
कठिन है राह गुजर थोड़ी दूर साथ चलो
बहुत कड़ा है सफर थोड़ी दूर साथ चलो

तमाम उम्र कहां कोई साथ देता है
यह जानता हूं मगर थोड़ी दूर साथ चलो

नशे में चूर हूं मैं भी तुम्हें होश नहीं
बड़ा मजा हो अगर थोड़ी दूर साथ चलो

यह एक रात की मुलाकात भी गनीमत है
किसे हैं कल की खबर थोड़ी दूर साथ चलो

अभी तो जाग रहे हैं चिराग राहों के
अभी है दूर सुबह थोड़ी दूर साथ चलो

चक्कर प्रिया के घर का हमें भी लगाना है
हादी तुम भी जो थोड़ी देर साथ चलो

good evening

Read More