શું તમે પણ એક વાત ની નોંધ લીધી?!

લખનારે અજીબોગરીબ વાત લખી છે.

જો તમે પણ સહમત હોવ તો લાઈક જરૂર કરજો!

હવે આને શું કહેવાય?!

वक्त वक्त की बात है