હું ગુજરાતી સાહિત્યનો રસિકજન છું.સારી વાર્તાઓ ,નવલકથાઓ વાંચવી ખૂબ ગમે. થોડું લખું પણ છું.સાહિત્યપ્રેમીઓ મારા મિત્રો છે.

  • (18)
  • 510
  • (16)
  • 888
  • (23)
  • 1.2k
  • (14)
  • 952
  • (11)
  • 832
  • (13)
  • 798
  • (12)
  • 764
  • 704
  • (13)
  • 712
  • 824