હું ગુજરાતી સાહિત્યનો રસિકજન છું.સારી વાર્તાઓ ,નવલકથાઓ વાંચવી ખૂબ ગમે. થોડું લખું પણ છું.સાહિત્યપ્રેમીઓ મારા મિત્રો છે.

  • (11)
  • 248
  • 400
  • (12)
  • 941
  • (11)
  • 658
  • (17)
  • 806
  • (23)
  • 1.4k
  • (16)
  • 1.1k
  • (11)
  • 616
  • (19)
  • 756
  • 1.4k