હું ગુજરાતી સાહિત્યનો રસિકજન છું.સારી વાર્તાઓ ,નવલકથાઓ વાંચવી ખૂબ ગમે. થોડું લખું પણ છું.સાહિત્યપ્રેમીઓ મારા મિત્રો છે.

  • (27)
  • 846
  • (28)
  • 640
  • (18)
  • 814
  • (13)
  • 632
  • (17)
  • 756
  • (16)
  • 668
  • (11)
  • 696
  • (14)
  • 1.1k
  • (12)
  • 892
  • (18)
  • 1k