Farmhouse - 5 by Shubham S Rokade in Marathi Horror Stories PDF

फार्महाउस - भाग ५

by Shubham S Rokade in Marathi Horror Stories

एखादा कागदाचा तुकडा असेल आणि जर तो पाण्यात टाकला तर तो झिजून झिजून नष्ट होतो . पण उलट त्याच कागदाच्या तुकड्याच्या काही घड्या घातल्या आणि होडी बनवली तर ती होडी पाण्यात तरंगते . त्याच कागदाच्या तुकड्याच्या घड्या वेगळ्या पद्धतीने ...Read More