Farmhouse - 6 by Shubham S Rokade in Marathi Horror Stories PDF

फार्महाउस - भाग ६

by Shubham S Rokade in Marathi Horror Stories

माने , संभाळून राहा बरं ....झोपशील नाहीतर पाच- पाच खून केलेत त्यानं तुझा पण कार्यक्रम होईल म्हणून सांगतो..... ड्युटी वरती बदलून आलेल्या हवालदाराला , घरी जाणारा हवलदार सावधानतेचा इशारा म्हणून हे सांगत होता ..... पण त्याला हेच ...Read More