Farmhouse - 7 by Shubham S Rokade in Marathi Horror Stories PDF

फार्महाउस - भाग ७

by Shubham S Rokade in Marathi Horror Stories

' मी रामचंद्र इंगळे शहरात सध्या जी सिरीयल किलींग चालू आहे , त्यासाठी नेमलेल्या विशेष तपासणी पथकाचा प्रमुख आणि ती मुलगी शैला . मलाही तिच्याबद्दल एवढंच माहित आहे . तुझ्या मनात बरेच प्रश्न पडले असतील मी माझ्या परीने त्या ...Read More