Farmhouse - 9 by Shubham S Rokade in Marathi Horror Stories PDF

फार्महाउस - भाग ९

by Shubham S Rokade in Marathi Horror Stories

तो शुद्धीवर आला तो बप्पांच्या मठाच्या हॉलमध्येच होता . " म्हणजे मला हे सारं सांगण्यासाठी अंजलीने केलं होतं .... " काय बोलतोय गणेश ...? काय केलं होतं ...? कोण अंजली....? " आपल्या मधुर आवाजात शैला विचारत होती ...Read More