Farmhouse - 10 by Shubham S Rokade in Marathi Horror Stories PDF

फार्महाउस - भाग १०

by Shubham S Rokade in Marathi Horror Stories

गण्याने जलद हालचाल केली . त्याने खिशात हात घातला . त्याच्या खिशात ते सूत होतं . त्याला कोणी दिलं , कोणी ठेवलं हे काही आठवत नव्हतं . फक्त होतं . त्याने एक टोक शैलाकडे फेकलं , दुसरं स्वतःच्या हातात ...Read More