Rahashy Saptsuranch - 3 by Vinit Rajaram Dhanawade in Marathi Detective stories PDF

रहस्य सप्तसुरांच ( भाग ३ )

by Vinit Rajaram Dhanawade in Marathi Detective stories

आणि अजून काही मिळालं का तुला तिकडे अभी.. , बाकी काहीच नाही... ना बोटांचे ठसे.... ना काही पुरावे... मिळालं ते letter आणि तोच मजकूर.... संगीतातले सात सूर कधीच वेगळे राहू शकत नाहीत... सप्तसुरांना मी एकत्र ...Read More