Rahashy Saptsuranch - 4 by Vinit Rajaram Dhanawade in Marathi Detective stories PDF

रहस्य सप्तसुरांच (भाग ४)

by Vinit Rajaram Dhanawade in Marathi Detective stories

रिपोर्ट काही वेगळा नव्हता... तीच वेळ खून करण्याची... पण यावेळेस तिथे मिठाईचा बॉक्स सापडला होता, काय सापडलं मिठाई मध्ये.. ? , मिठाईत नाही, त्याच्यावर सापडलं.. , काय ...Read More