Rahashy Saptsuranch - 7 by Vinit Rajaram Dhanawade in Marathi Detective stories PDF

रहस्य सप्तसुरांच ( भाग ७)

by Vinit Rajaram Dhanawade in Marathi Detective stories

अरे... तो नीरज पेन आणि वही इकडेच विसरून गेला. महेश म्हणाला... आता काही खरं नाही त्याचं... madam ची वही आणि पेन इकडेच विसरला लेकाचा.. तसे दोघे हसायला लागले.. खूप दिवसांनी हसत होते दोघे ...Read More