Rahashy Saptsuranch - 9 by Vinit Rajaram Dhanawade in Marathi Detective stories PDF

रहस्य सप्तसुरांच ( भाग ९)

by Vinit Rajaram Dhanawade in Marathi Detective stories

काय रे काय झालं एवढं... ? लगेचच महेशने त्याला पेनाची रिफील दाखवली. तू म्हणत होतास ना, सवय कोणतीही असो .... एकदा लागली कि लागली.... आणि हि रिफील सुद्धा तशीच कट केली आहे. , ...Read More