Rahashy Saptsuranch - 10 by Vinit Rajaram Dhanawade in Marathi Detective stories PDF

रहस्य सप्तसुरांच ( भाग १०)

by Vinit Rajaram Dhanawade in Marathi Detective stories

महेश .... तू आत जाऊन madam ला बाहेर घेऊन ये.. त्यांना सुरक्षित ठिकाणी घेऊन जाऊया... महेश धावतच गेला आत.. अचानक महेशचा आवाज आला, अभी लवकर आत ये.. अभिने नीरजची कॉलर पकडली आणि त्याला ...Read More