prem - 3 by Dhanashree yashwant pisal in Marathi Love Stories PDF

प्रेम भाग -3

by Dhanashree yashwant pisal in Marathi Love Stories

थोड्यावेलणी तो माझ्या अंगावर आधाश्या सारखा तुटून पडला . माज्या अंगावर तो त्याची सगळी वासना पुरवत होता . रात्रभर हे सगळं चालू होत . सकाळ जाहली आणि त्यानी मला बाजूला केले आणि कूस बदलून तो झौपला. मझ्या ही अंगात ...Read More