ટીચર - સ્ટુડન્ટ્સની ખાટી મીઠી કેમિસ્ટ્રી - 4

by Davda Kishan Matrubharti Verified in Gujarati Novel Episodes

બધા ટીચર્સે બનાવેલ પ્લાન વિકાસ સરને સમજાવવાનું કામ વીરેન સરે લીધું હતું. વીરેન સર કોઈ પણ કાર્યમાં નેતૃત્વ સારી રીતે કરી શકતા હતા. વીરેન સરે પોતાની વાત વિકાસ સર સમક્ષ અસરકારક રીતે મુક્વા માટે એક માળખાગત આયોજન કર્યું. વીરેન ...Read More