prem - 6 by Dhanashree yashwant pisal in Marathi Love Stories PDF

प्रेम भाग -6

by Dhanashree yashwant pisal in Marathi Love Stories

सोहम हळूच कोणाला ही न सांगता घराच्या बाहेर आला . समोर निशा उभी होतीच . सोहम ला पाहताच तिने त्याला घट्ट मिठी मारली . सोहमला तर काही काळेनाच . ती सोहम ला घट्ट पकडून च म्हणाली ...Read More