Reshmi Nate - 13 by Vaishali in Marathi Love Stories PDF

रेशमी नाते - 13

by Vaishali Matrubharti Verified in Marathi Love Stories

सुमन विराटला रुममध्ये बोलवतात.., मॉम तु बोलवलं तो सुमनच्या मांडीव‌र डोक ठेवुन आडवा होतो. पिहुच्या वडीलांचा फोन आला होता. काय म्हणत होते. तिच्या कॉलेजला आता सुट्टया आहेत ना,मग .. तो नजर रोखुन बघतो..मग तो पटकन उठुन बसतो... मग ते ...Read More