Reshmi Nate - 25 by Vaishali in Marathi Love Stories PDF

रेशमी नाते - 25

by Vaishali Matrubharti Verified in Marathi Love Stories

पिहु पेपर वर साईन कर...विराट ‌तिच्यासमोर पेपर ठेवत बोलतो.. कसले ,पिहु ब्लँक‌ होत पेपरला बघत बोलते. साईन कर ..पिहु..पूढची प्रोसिजर पुर्ण करायच्या आहेत.पिहु काहीच न बोलता चेहरा दुसरीकडे फिरवते. माझ्यावर ट्रस्ट नाही का,तो तिला जवळ घेत बोलतो‌..अहो,ती आठ्या पाडतच ...Read More