The joy of life by DIPAK CHITNIS in Gujarati Social Stories PDF

જીવનની ખુશી

by DIPAK CHITNIS Matrubharti Verified in Gujarati Social Stories

જીવનની ખુશી ખીલતું ફૂલ બધાને સારું લાગે છે અને મુંઝાયેલું- કરમાયેલું ફૂલ સ્વીકારવાથી બધા આઘા ભાગે છે. બરાબર આ જ વાત આપણા જીવનને પણ લાગુ પડે છે. જ્યારે આપણે ખુશ હોઈએ છીએ પ્રસન્ન હોઈએ છીએ ઉત્સાહથી તાજામાજા ...Read More