battel of craw and caterpillar by yuvrajsinh Jadav in Gujarati Children Stories PDF

કાગડા અને ઇયળનું યુદ્ધ

by yuvrajsinh Jadav in Gujarati Children Stories

આ વાર્તા જંગલમાં શરૂ થઈ હતી. જેમાં એક નદીના કિનારે એક મોટું કેરીનું ઝાડ હતું. તેનું નામઆમ્રપલ્લવ હતું. તે ઝાડ પર ઈયળનો સુંદર મહેલ હતો. તેમના રાજાનું નામ સત્યપલ્લવ હતું. તે સત્યવાદી અને બુદ્ધિશાળી હતો, તેની પાસે ઘણા બધા ...Read More