મેજર ધ્યાનચાંદ હોકીનાં જાદૂગર

by S I D D H A R T H J I G N E S H Matrubharti Verified in Gujarati Sports

................ મેજર ધ્યાનચાંદ હોકીનાં જાદૂગર ................ ઓલિમ્પિક રમતોત્સવ રંગારંગ કાર્યક્રમ સાથે પૂર્ણ થયો ત્યારે એક એવાં જાદુગરની વાત કરવી છે જેમનાં વિષે (અને જેમની રમત ...Read More