Love by Vaishnavi mokase in Marathi Biography PDF

प्रेम...

by Vaishnavi mokase in Marathi Biography

माझा स्वतःचा स्वतःलाच एक प्रश्न होता कि, " देवाने प्रेम नावाची इतकी सुंदर गोष्ट बनवली, तरी माणूस दुःखी का..? " खूप विचार केला, खूप शोधण्याचा प्रयत्न केला कि याच उत्तर काय ..? माणूस जन्माला आल्यापासूनच त्याची ...Read More