Kaalay tasme nam - 1 by Gauri Harshal in Marathi Novel Episodes PDF

कालाय तस्मै नमः - 1

by Gauri Harshal in Marathi Novel Episodes

कालाय तस्मै नमः भाग १ जगात चांगल्या आणि वाईट दोन्ही प्रकारच्या प्रवृत्ती आढळतात. खरं तर वाईट असतं म्हणूनच चांगल्या गोष्टी, व्यक्ती ह्यांची किंमत माणसाला कळते. युगानुयुगे चांगल्या आणि वाईट प्रवृत्तींच्या अलिखित चढाओढीवर तर जग चालते. कधी चांगल्याची सरशी होते ...Read More