Kaalay tasme nam - 2 by Gauri Harshal in Marathi Novel Episodes PDF

कालाय तस्मै नमः - 2

by Gauri Harshal in Marathi Novel Episodes

कालाय तस्मै नमः| भाग २सुखाच्या हिंदोळ्यावरमाई आणि काका त्या दोघांना डोळे भरून बघत होते. तेव्हढ्यात संगीताने आत जाऊन ओवळण्यासाठी भाकरी तुकडा आणि पाणी आणलं. माईंनी तिलाच ते करायला लावलं. आनंदाने तुकडा ओवाळून दोघांच्या पायावर पाणी घालत ती बाहेरच्या दिशेने ...Read More