Kaalay tasme nam - 3 by Gauri Harshal in Marathi Novel Episodes PDF

कालाय तस्मै नमः - 3

by Gauri Harshal in Marathi Novel Episodes

कालाय तस्मै नमः| भाग ३अरुंधती आणि श्रीपादची गोष्टस्वराचं बारसं फक्त थाटामाटातच नाही तर कुठलंही विघ्न न येता पार पडलं म्हणून माई काका दोघेही समाधानी होते. त्यात श्रीपाद आणि कैवल्यच्या येण्यानेही भरच पडली होती. बारसं तसं सुट्टीच्या काळातच असल्याने सगळेजण ...Read More