Kaalay tasme nam - 5 by Gauri Harshal in Marathi Novel Episodes PDF

कालाय तस्मै नमः - 5

by Gauri Harshal in Marathi Novel Episodes

कालाय तस्मै नमः| भाग ५ पारायण पहाटेच साधना आवरून श्रीपाद खोलीबाहेर आला. माई आणि संगीताची तयारी करून झाली होती. अरुंधतीला थोडंसं बरं वाटत असल्याने ती आज लवकर उठून आवरून बसली होती. घरात वेगवेगळ्या पूजा , पारायणे सतत होत असत ...Read More