ओंजळीत माझ्या... तू खूप काही देऊन गेलास...

by archana d in Marathi Poems

कविता --- ओंजळीत माझ्या... तू खूप काही देऊन गेलास... ओंजळीत माझ्या...तू खूप काही देऊन गेलास...आठवते का तुला की, विसरलास...आठवत नसेल तर आठवण करून देऊ कामी... ओंजळीत माझ्या...तू खूप काही देऊन गेलास...आठवते का ती आपली पहिली भेट ....मी नाही विसरले ...Read More


-->