Gulmahor of emotions - 3 by Raju Desai in Gujarati Classic Stories PDF

લાગણીઓનો ગુલમહોર - 3

by Raju Desai in Gujarati Classic Stories

#સત્તા_1જયદેવ ઘરેથી નીકળીને ચાર રસ્તા પર આવેલ ચાની કિટલી પર ગયો . તેણે બાઈકને પાર્ક કર્યુ. આજુબાજુની બસ્તીના શ્રમજીવી લોકો જયદેવની રાહ જોતાં ઉભાં હતાં. જયદેવને જોતાં જ શ્રમજીવીઓનો એક મોટો સમૂહ તેની આસપાસ આવી ગયો. શ્રમજીવી પ્રજાજનો જયદેવને ...Read More