અસ્તિત્વ એક રહસ્ય - ભાગ-2

by Hetal Bhoi in Gujarati Science-Fiction

(આપણે આગળ જોયું કે પ્રોફેસર સ્નેહ કોઈ પ્રોજેક્ટ પર કામ કરી રહ્યા છે અને હવે પોતે પરીક્ષણ નો હિસ્સો બનવા માગે છે. પણ તેમની પત્ની ડૉ.નેહા સ્નેહના નિર્ણય થી ચિંતા વ્યક્ત કરે છે ને અંતે પ્રોફેસર ને ભૂતકાળ માં ...Read More