Am I beautiful? by મનની 'મહેક' in Gujarati Classic Stories PDF

એમ આઇ બ્યુટીફુલ?

by મનની 'મહેક' in Gujarati Classic Stories

"હેલ્લો, પોલીસ સ્ટેશન? ફોન પર જવાબ જવાબ આપતા અઈન્સપેકટર અંશે કહ્યું," જી હા , રાજકોટ પોલીસ સ્ટેશન બોલો કોણ બોલો તમે? "હા સર હુ રાજકોટ બસ સ્ટેશનનો ઈન્ચાર્જ મહેશ ભાઈ છું, અહીં સર એક અઠવાડીયાથી બંધ પડેલી બસ આજ ...Read More