અસ્તિત્વ એક રહસ્ય - ‌ભાગ-5

by Hetal Bhoi in Gujarati Science-Fiction

(આપણે આગળ ના ભાગમાં જાણ્યું કે પ્રો.સ્નેહ ટાઈમ ટ્રાવેલ પ્રોજેક્ટ માટે પરમિશન મેળવી લે છે.અને તે પોતાનો પ્રોજેક્ટ પૂર્ણ કરે છે હવે તેઓ પરીક્ષણ ના તબક્કે પહોંચી ગયા છે તેઓ એક ઇન્ટરવ્યૂમાં જણાવે છે કે તેઓ ટાઈમ મશીન ની ...Read More