These are the five great devotees of Krishna. by शिना ब्लूपॅड in Marathi Spiritual Stories PDF

‘हे’ आहेत कृष्णाचे ‘पाच’ महान भक्त…

by शिना ब्लूपॅड in Marathi Spiritual Stories

कृष्णाचे रूप, त्याच्या लीला, त्याचे प्रेम, ज्ञान सारेच कसे मोहवणारे आहे. असं कोण आहे जो या मनोहर बासरीवाल्याच्या प्रेमात पडणार नाही! त्याच्या भक्ती रसात अनेक भक्त कृष्णमय झाले. जात पंथ धर्म यापल्याड गरीब कबीर संत झाला तर राज वैभवाची ...Read More