The pain of a difficult place .... by Dr.Swati More in Marathi Women Focused PDF

अवघड जागेचं दुखणं....

by Dr.Swati More in Marathi Women Focused

"अति तिथे माती "ही म्हण आपण लहानपणाासून शाळेत ऐकत आलेलो आहोत, ही म्हण मी डॉक्टर झाल्यावर मला पेशंटचे गैरसमज दूर करण्यासाठी उपयोगी पडेल असं वाटलं नव्हतं..कोणत्याही गोष्टीचा अतिरेक कधी करू नये . हा नियम जसा वाईट गोष्टींना लागू होतो ...Read More