Love by Nency R. Solanki in Gujarati Love Stories PDF

પ્રેમ

by Nency R. Solanki in Gujarati Love Stories

પ્રેમ ! પ્રેમ એટલે શું? એવું પૂછીએ તો દરેકની પરિભાષા ઘણી બધી અલગ અલગ જોવા મળે. કોઈકને પ્રેમ એટલે જન્નત અને કોઈકને પ્રેમ એટલે મન્નત. કોઈકને પ્રેમ એટલે દેખાડો અને કોઈકને પ્રેમ એટલે સ્વાર્થ. કોઈકને પ્રેમ એટલે હુંફ અને ...Read More