Dr. Google and Patient by Dr.Swati More in Marathi Health PDF

डॉ. गुगल आणि पेशंट

by Dr.Swati More in Marathi Health

आजकाल पेशंट डॉक्टरकडे यायच्या अगोदर गूगल पारायण करूनच येतो का, असा प्रश्न मला हल्ली सारखा पडतो..बरं, त्यातून जेवढी माहिती हवी आहे किंवा शंका निरसन पुरतचं गुगलकडे न पाहता, क्लिनिक मध्ये येवून डॉक्टरचीचं उलट परीक्षा घेतली जाते..मी काही सांगायच्या आत ...Read More