From Nationalism to Humanitarianism or Terrorism by ADV. SHUBHAM ZOMBADE in Marathi Novel Episodes PDF

राष्ट्रवादातून मानवतावाद किंवा आतंकवाद

by ADV. SHUBHAM ZOMBADE in Marathi Novel Episodes

राष्ट्रवादहा राष्ट्रासाठी आणि राष्ट्राच्या जनतेसाठी केला जातो; असा समज सध्यातरी या जगामधील लोकांना आहे. राष्ट्रवादातून मानवांच्या अंगी काही गुण तर काही अवगुण निर्माण होत असतात. जगामधील अनेक तज्ञ लोकांनी राष्ट्रवादाचे दोन प्रकार पाडलेले आपल्याला दिसतात. पहिला पुरोगामी राष्ट्रवाद तर ...Read More