મારો કાવ્ય ઝરૂખો ભાગ 65 - નવરાત્રી આરતી અને ગરબા....

by Hiren Manharlal Vora Matrubharti Verified in Gujarati Poems

નવરાત્રી - ગરબો......01આવી આવી દુર્ગા મા ની હાકલ રે લોલ ચાલો રમવા રૂડી નવલી વરાત્રિ રે લોલકરો નવરાત્રિ વધાવવા ની તૈયારી રે લોલસજાવો મંદિર માં દુર્ગાને બિરાજવા રે લોલપ્રગટાવી દીવડા કરો ખરા ભાવ થીમા દુર્ગા ની આરાધના રે લોલ...ચાલો ...Read More